Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1847 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 74  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
20.12.2009Býv. vyústenie Železnej studničky [PDF, 810 kB]
Ide o starší, aj keď nie pôvodný vývod pramenitej vody, ktorý dalo vybudovať mesto. Murovaná stavba štvorcového pôdorysu má plochú strechu. Na čelnej strane je umiestnená nádrž na vodu s vývodom prameňa. Nad nádržkou je umiestnený znak mesta Bratislava.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Apollo [PDF, 883 kB]
Predchodcom dnešného Slovnaftu bola rafinéria minerálnych olejov Apollo (Apolka), ktorá vznikla v roku 1895. Vyrábali sa tu oleje pre autá a motory, lietadlové oleje, benzín, petrolej, parafín a asfalt. Ročne spracúvala 5000 vagónov surovej nafty.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Bývalá budova obecného úradu [PDF, 246 kB]
Prízemná budova situovaná vedľa bývalej pálfiovskej kúrie, na južnej strane má prejazdom. V roku 1885 v nej obec zriadila obecný úrad, notársky byt a na susednej parcele pastiereň.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
28.10.2015bývalá Marschallova továreň na koče [PDF, 666 kB]
V Bratislave na prelome 19. a 20. storočia existovalo viac fabrík na výrobu kočov. Jedna sídlila v priestore Pribinovej ulice a na Ortvayovom pláne z roku 1905 je vyznačená ako Kocsi gyár. Ďalšou bola továreň Antona Marschalla.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
30.10.2015bývalá Pálffyho záhrada [PDF, 1,7 MB]
Pálffyho záhrada sa, ako dokazuje napr. Marquartov plán Bratislavy z roku 1765, rozprestierala medzi dnešnými ulicami Zámockou, Zochovou, Palisádmi. Prudký svah bol členený terasami a na jednej z nich sa nachádzal kaštieľ, ktorého časť – dnes Zámocká ulica 47, sa dodnes nachádza v priestore Pálffyho komplexu.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Bývalá pálffyovská kúria [PDF, 356 kB]
Prízemná budova v strede s prejazdom zaklenutým pruskou klenbou na pásoch a kamenným vstupným portálom. Pôvodne to bola zemepanská kúria Pálfiovcov postavená v 18. storočí. V roku 1897 bola v budove zriadená škola, do roku 1926 v nej bola rímsko katolícka ľudová škola, neskôr štátna meštianska škola, poľnohospodárska učňovská škola a ľudová škola umenia. Do dnešnej podoby bola prestavaná v rokoch 1937 – 1939, v rokoch 1980 rekonštruovaná pre potreby kultúry.
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Bývalá radnica (dnes gymnázium Merkury) [PDF, 231 kB]
Objekt v súčasnosti využívaný po rekonštrukcii v r. 2000 na účely súkromného gymnázia MERCURY, počas I. československej republiky v rokoch 1918-1938 slúžil pre potreby 5-triednej Štátnej ľudovej škole s nemeckým a slovenským vyučovacím jazykom (ul.K.Marxa, resp.Masarykova ul.), počas okupácie v rokoch 1938-1945 tu sídlila Meštianska škola (Hauptschule, Adolf Hitlerstrasse), 6.-10. ročník s vyučovacím jazykom nemeckým. Po rekonštrukcii v r. 2000 si objekt zachoval zčasti podobu z obdobia I. československej republiky ako to dokumentuje fotografia z tohto obdobia.
Zložka dokumentov: Petržalka - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá Rothova továreň na patróny [PDF, 483 kB]
Patrónku na Lamačskej ceste, Dúbravskej ceste, v Mlynskej doline – ako továreň na
výbušniny a náboje v roku 1870 založila viedenská firma Juraj Roth a spol. v priestoroch 6.
mlyna na potoku Vydrica, ktorého vodu spočiatku využívali pri výrobe.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
30.10.2015bývalá Slubekova záhrada [PDF, 440 kB]
Ako dokladá plán E. Fricsa z roku 1768 okolia pri Kozej bráne a Kozej ulice , na rohu dnešných ulíc Kozej a Palisád sa v tomto období nachádzala budova a záhrada patriaca grófovi Jánovi Jeszenákovi, ktoré si v 19. storočí odkúpila rodina Slubek.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá Stockerauská vápenka [PDF, 705 kB]
Založenie: Stockerauské akciové vápenky vznikli v 70. rokoch 19. storočia, ich hlavnou činnosťou bola ťažba kameňa. Vápenec, z ktorého pálili vápno, bol taký kvalitný, že vápno ktoré z neho vyrábali, vyvážali do Rakúska a Talianska.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
28.10.2015bývalá tabaková továreň [PDF, 592 kB]
Areál bývalej tabakovej továrne sa nachádza na pomerne veľkej ploche bloku vymedzenom Mýtnou, Vazovovou, Radlinského ulicou a Račianskym mýtom. Pôvodne výrobnú časť tvoril dvojpodlažný podpivničený objekt lichobežníkového tvaru s dvoma dvormi. Továreň vznikla v roku 1853 a patrila k najstarším priemyselným podnikom Bratislavy.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Dynamit Nobel [PDF, 817 kB]
Továreň na výrobu dynamitu Dynamit-Nobel v Bratislave (ďalej Dynamitka) založil roku 1873 Alfréd Bernhard Nobel, švédsky strojný inžinier, ktorý sa rovnako ako jeho otec Alfréd Nobel venoval výskumu v oblasti chémie, a najmä účinkom rôznych druhov výbušnín.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Gumon [PDF, 516 kB]
Zakladateľom továrne Kablo bol Egon Bondy. Továreň na káble vznikla ako účastinná
spoločnosť so sídlom v Budapešti v roku 1895 a Bondy s 30 robotníkmi začal s jej výstavbou
na Továrenskej ulici v Bratislave.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
28.10.2015bývalá továreň Kablo [PDF, 613 kB]
Zakladateľom továrne bol Egon Bondy, ktorý v roku 1894 začal na mieste dnešnej Káblovky vyrábať struny do hodín. Továreň na káble vznikla ako účastinná spoločnosť so sídlom v Budapešti v roku 1895 a Bondy s 30 robotníkmi začal s jej výstavbou na Továrenskej ulici v Bratislave. S výrobou sa začalo v roku 1896 v malej prízemnej budove.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Matador [PDF, 591 kB]
V roku 1904 založila účastinná spoločnosť Gummi und Ballata Werke závod na výrobu gumového tovaru v Petržalke. V závode sa vyrábali gumové hadice a remene, tesniace dosky a technická guma, neskôr gumené plášte na autá.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň na kefy bratov Grunebergovcov [PDF, 746 kB]
Tento areál továrne na výrobu kief bratov Grunebergovcov rozprestierajúci sa v priestore vymedzenom ulicami Radlinského, Fazuľová, bývalá Slovanská, Školská vznikol v roku 1875. V tej dobe to bol najväčší závod svojho druhu v Uhorsku a na prelome storočí jeden z najväčších priemyselných komplexov v Bratislave.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Siemens – Schuckert [PDF, 550 kB]
Siemenska, Račianska ul. – Továreň, ktorej výrobný program pozostával z výroby
elektrických strojov, zariadení a predmetov slúžiacich na osvetlenie a prenos energie, vznikla
podľa zápisu v Živnostenskom registri 3. júla 1902 ako Siemens-Schuckertove závody
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
20.12.2009Bývalá továreň Stollwerck [PDF, 703 kB]
Továreň bola založená v roku 1896 ako filiálka firmy Nemca Franza Stollwercka z Kolína nad Rýnom. Vybudovaná bola na Račianskej ceste, kde stojí a funguje dodnes. Bola najväčšou továrňou svojho druhu v Uhorsku – vyrábala čokoládové výrobky , kakao a cukrovinky. Zamestnávala 58 úradníkov a asi 400-900 robotníkov, prevažne žien. Vyrábalo sa tu najmä na export a to do západoeurópskych štátov a na Balkán. Okrem tovární v Bratislave a Kolíne nad Rýnom mala firma bratov Stolwerckovcov výrobne aj v Berlíne, Viedni, Budapešti a Kronstadte.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Bývalá výletná reštaurácia [PDF, 242 kB]
Jednoposchodový objekt situovaný je pod hradným vrchom. Vstup na pozemok má podobu betónových stĺpov a novodobej brány. Zaujímavo je riešený balkón objektu s betónovým mohutným zábradlím. Objekt slúžil v 20. a 30. rokoch ako výletná reštaurácia v Devíne. Neskôr slúžil ako továrnička na výrobu etikiet (Purgyna), dnes je výrazne prestavaný.
Zložka dokumentov: Devín - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
28.10.2015bývalé Hurbanove kasárne [PDF, 641 kB]
Kasárne v súčasnosti s hlavným vstupom z Kollárovho námestia spomína vo svojom diele z roku 1905 aj T.Ortvay a síce v súvislosti s Mariánskou ulicou (Mária útca).
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalé delostrelecké kasárne [PDF, 763 kB]
Komplex prízemných a 3-4 poschodových budov nachádzajúcich sa v priestore ohraničenom ulicami Kutuzovovou, Vajnorskou, Jarošovou a Tehelnou zo začiatku 20. storočia.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Bývalý hostinec Leberfinger [PDF, 274 kB]
Pôvodne prízemný objekt v tvare L v súčasnosti s obytným podkrovím má tvar písmena U. Pôvodne to bol mestský zájazdný hostinec, ktorý sa spomína už v roku 1759. V júni roku 1809 v dôsledku bojov s napoleónskym vojskom v priestore Sadu Janka Kráľa a v dôsledku záplav začiatkom toho istého roku bol pravdepodobne zničený objekt hostinca nanovo vybudovaný, rozšírený, tak ako jeho podobu zachytil aj plán z roku 1820. Túto podobu si areál hostinca zachoval až do 90. rokov 20. storočia, kedy sa objekt prestal využívať, chátral a vyhorel. Koncom 20. storočia bola budova bývalého hostinca zrekonštruovaná, je v nej reštaurácia a priestory na ubytovanie. Keďže to bol pôvodne mestský objekt tak nad hlavným vstupom, ktorý sa nachádza v strede pôvodne 10 okennej fasády (5 okien vpravo a 5 vľavo od vstupu) od Viedenskej cesty, je znak mesta Bratislavy.
Zložka dokumentov: Petržalka - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalý Ludwigov mlyn s areálom [PDF, 735 kB]
Na konci Krížnej ulice stojí až do súčasnosti časť tzv. Ludwigovho mlyna. Ide o obilné silo – sklad obilia a okolo stojace továrenské budovy skladov. Gotfrid Ludwig bol obchodníkom so sviňami, ktorý sa v roku 1850 usadil v Prešporku natrvalo.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Bývalý mlyn Klepáč [PDF, 795 kB]
Objekt VIII. mlyna zvaného aj Klepáč, ktorý stál až do 80. rokov 20. storočia v pomerne dobrom stave a po pamiatkovom výskume bola spracovaná dokumentácia na jeho rekonštrukciu ako mlyna, po vysťahovaní nájomníkov chátral a rýchlo podľahol skaze, takže zostali iba jeho základy. V súčasnosti Viliam Sedlár, manžel majiteľky objektu p. Ľudmily Raganovej, realizuje rekonštrukciu budovy mlyna, ktorého najstaršia časť pochádza spred roku 1734. Ako mlyn objekt fungoval do konca 19. storočia, neskôr bol prestavaný na reštauráciu.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalý pivovar Stein [PDF, 645 kB]
Komplex sladovne a pivovaru na Blumentálskej, Legionárskej, Bernolákovej ulici bol postavený bratmi Steinovcami v rokoch 1871-1876 na pôvodnej rozlohe 10 000 štvorcových metrov. Pôvodná podoba budov pivovaru je zachytená na pohľadniciach a reklamách z prelomu 19. a 20. storočia.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1847 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.