Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1769 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 71  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
28.10.2015bývalá továreň Dynamit Nobel [PDF, 817 kB]
Továreň na výrobu dynamitu Dynamit-Nobel v Bratislave (ďalej Dynamitka) založil roku 1873 Alfréd Bernhard Nobel, švédsky strojný inžinier, ktorý sa rovnako ako jeho otec Alfréd Nobel venoval výskumu v oblasti chémie, a najmä účinkom rôznych druhov výbušnín.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Gumon [PDF, 516 kB]
Zakladateľom továrne Kablo bol Egon Bondy. Továreň na káble vznikla ako účastinná
spoločnosť so sídlom v Budapešti v roku 1895 a Bondy s 30 robotníkmi začal s jej výstavbou
na Továrenskej ulici v Bratislave.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
28.10.2015bývalá továreň Kablo [PDF, 613 kB]
Zakladateľom továrne bol Egon Bondy, ktorý v roku 1894 začal na mieste dnešnej Káblovky vyrábať struny do hodín. Továreň na káble vznikla ako účastinná spoločnosť so sídlom v Budapešti v roku 1895 a Bondy s 30 robotníkmi začal s jej výstavbou na Továrenskej ulici v Bratislave. S výrobou sa začalo v roku 1896 v malej prízemnej budove.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Matador [PDF, 591 kB]
V roku 1904 založila účastinná spoločnosť Gummi und Ballata Werke závod na výrobu gumového tovaru v Petržalke. V závode sa vyrábali gumové hadice a remene, tesniace dosky a technická guma, neskôr gumené plášte na autá.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň na kefy bratov Grunebergovcov [PDF, 746 kB]
Tento areál továrne na výrobu kief bratov Grunebergovcov rozprestierajúci sa v priestore vymedzenom ulicami Radlinského, Fazuľová, bývalá Slovanská, Školská vznikol v roku 1875. V tej dobe to bol najväčší závod svojho druhu v Uhorsku a na prelome storočí jeden z najväčších priemyselných komplexov v Bratislave.
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalá továreň Siemens – Schuckert [PDF, 550 kB]
Siemenska, Račianska ul. – Továreň, ktorej výrobný program pozostával z výroby
elektrických strojov, zariadení a predmetov slúžiacich na osvetlenie a prenos energie, vznikla
podľa zápisu v Živnostenskom registri 3. júla 1902 ako Siemens-Schuckertove závody
Zložka dokumentov: B) Továrne
PhDr. Viera Obuchová, CSc., historička, tel. 02/54433851, kl. 46
20.12.2009Bývalá továreň Stollwerck [PDF, 703 kB]
Továreň bola založená v roku 1896 ako filiálka firmy Nemca Franza Stollwercka z Kolína nad Rýnom. Vybudovaná bola na Račianskej ceste, kde stojí a funguje dodnes. Bola najväčšou továrňou svojho druhu v Uhorsku – vyrábala čokoládové výrobky , kakao a cukrovinky. Zamestnávala 58 úradníkov a asi 400-900 robotníkov, prevažne žien. Vyrábalo sa tu najmä na export a to do západoeurópskych štátov a na Balkán. Okrem tovární v Bratislave a Kolíne nad Rýnom mala firma bratov Stolwerckovcov výrobne aj v Berlíne, Viedni, Budapešti a Kronstadte.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Bývalá výletná reštaurácia [PDF, 242 kB]
Jednoposchodový objekt situovaný je pod hradným vrchom. Vstup na pozemok má podobu betónových stĺpov a novodobej brány. Zaujímavo je riešený balkón objektu s betónovým mohutným zábradlím. Objekt slúžil v 20. a 30. rokoch ako výletná reštaurácia v Devíne. Neskôr slúžil ako továrnička na výrobu etikiet (Purgyna), dnes je výrazne prestavaný.
Zložka dokumentov: Devín - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
28.10.2015bývalé Hurbanove kasárne [PDF, 641 kB]
Kasárne v súčasnosti s hlavným vstupom z Kollárovho námestia spomína vo svojom diele z roku 1905 aj T.Ortvay a síce v súvislosti s Mariánskou ulicou (Mária útca).
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalé delostrelecké kasárne [PDF, 763 kB]
Komplex prízemných a 3-4 poschodových budov nachádzajúcich sa v priestore ohraničenom ulicami Kutuzovovou, Vajnorskou, Jarošovou a Tehelnou zo začiatku 20. storočia.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Bývalý hostinec Leberfinger [PDF, 274 kB]
Pôvodne prízemný objekt v tvare L v súčasnosti s obytným podkrovím má tvar písmena U. Pôvodne to bol mestský zájazdný hostinec, ktorý sa spomína už v roku 1759. V júni roku 1809 v dôsledku bojov s napoleónskym vojskom v priestore Sadu Janka Kráľa a v dôsledku záplav začiatkom toho istého roku bol pravdepodobne zničený objekt hostinca nanovo vybudovaný, rozšírený, tak ako jeho podobu zachytil aj plán z roku 1820. Túto podobu si areál hostinca zachoval až do 90. rokov 20. storočia, kedy sa objekt prestal využívať, chátral a vyhorel. Koncom 20. storočia bola budova bývalého hostinca zrekonštruovaná, je v nej reštaurácia a priestory na ubytovanie. Keďže to bol pôvodne mestský objekt tak nad hlavným vstupom, ktorý sa nachádza v strede pôvodne 10 okennej fasády (5 okien vpravo a 5 vľavo od vstupu) od Viedenskej cesty, je znak mesta Bratislavy.
Zložka dokumentov: Petržalka - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalý Ludwigov mlyn s areálom [PDF, 735 kB]
Na konci Krížnej ulice stojí až do súčasnosti časť tzv. Ludwigovho mlyna. Ide o obilné silo – sklad obilia a okolo stojace továrenské budovy skladov. Gotfrid Ludwig bol obchodníkom so sviňami, ktorý sa v roku 1850 usadil v Prešporku natrvalo.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Bývalý mlyn Klepáč [PDF, 795 kB]
Objekt VIII. mlyna zvaného aj Klepáč, ktorý stál až do 80. rokov 20. storočia v pomerne dobrom stave a po pamiatkovom výskume bola spracovaná dokumentácia na jeho rekonštrukciu ako mlyna, po vysťahovaní nájomníkov chátral a rýchlo podľahol skaze, takže zostali iba jeho základy. V súčasnosti Viliam Sedlár, manžel majiteľky objektu p. Ľudmily Raganovej, realizuje rekonštrukciu budovy mlyna, ktorého najstaršia časť pochádza spred roku 1734. Ako mlyn objekt fungoval do konca 19. storočia, neskôr bol prestavaný na reštauráciu.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015bývalý pivovar Stein [PDF, 645 kB]
Komplex sladovne a pivovaru na Blumentálskej, Legionárskej, Bernolákovej ulici bol postavený bratmi Steinovcami v rokoch 1871-1876 na pôvodnej rozlohe 10 000 štvorcových metrov. Pôvodná podoba budov pivovaru je zachytená na pohľadniciach a reklamách z prelomu 19. a 20. storočia.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Bývalý výrobný podnik Matador [PDF, 388 kB]
V roku 1904 založila účastinná spoločnosť Gummi und Ballata Werke závod na výrobu gumového tovaru v Petržalke. V závode sa vyrábali gumové hadice a remene, tesniace dosky a technická guma, neskôr gumené plášte na autá. Z pôvodných 80 robotníkov vzrástol počet na 300 v roku 1914 a 2000 v 70. a 80. rokov 20. storočia. V súčasnosti v areáli bývalej Matadorky majú sídla rôzne menšie inštitúcie a súkromné podniky.
Zložka dokumentov: Petržalka - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
14.2.2019Carl Veszely [PDF, 407 kB]
Náhrobník tvorí jednoduchý pylón so stupňovitým podstavcom, pylón je pyramidálne ukončený. Jeho čelná stena slúži ako nápisová doska. Náhrobok tvorí jednoduchá platňa z umelého kameňa s dvoma kovovými obručami pre vyzdvihnutie.
Podľa nápisu zosnulý Carl Veszely slúžil ako štábny lekár v rakúsko – uhorskej armáde. Náhrobník vytvorili v kamenárskej dielni Rumpelmayer.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
12.4.2017Casimir Lütgendorf sektor I / 2, hrob č. 438 [PDF, 493 kB]
Náhrobník z 2. pol. 19. storočia vyrobila neznáma dielňa.
Smerom hore sa zužujúci štvorboký pylón na vysokom hladkom sokli završuje profilovaná rímsa a štít vytvorený zo štylizovaného rastlinného ornamentu. Frontálnu stenu pylónu lemuje profilovaný rám, na ploche ustúpenej voči nemu sa nachádza kruhový medailón s reliéfom ovenčenej antikizujúcej prilby a nápisová doska nesúca nemecký text. Horné rohy mramorovej tabule sú skosené.
Stav je výrazne narušený, materiál je značne zvetraný čím sa stráca čitateľnosť a ostrosť profilov a modelácie, výrazné úbytky hmoty na čelnej stene pylónu, najmä okolo nápisovej dosky.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019CELOMESTSKÝ ZOZNAM PAMäTIHODNOSTÍ MESTA BRATISLAVY [PDF, 342 kB]Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.12.2009Cintorín vojakov z I. svetovej vojny [PDF, 472 kB]
Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny vznikol na okraji starého chotára Petržalky, na Kopčianskej ceste. Cintorín bol pôvodne riešený ako park s 331 hrobmi vojakov 9 národností, ktorí padli v prvej svetovej vojne. V zeleni košatých javorov, zelených tují a jedlí boli v polkruhoch pôvodne umiestnené drevené asi 1 m vysoké kríže so strieškou, v strede cintorína bol osadený masívny trojmetrový betónový kríž, boli tu kamenné lavičky, cestičky boli vysypané štrkopieskom. Na cintoríne sa nachádzala aj hrobka generála Cvrčeka de Mielec, ktorú asanovali v roku 1936 a na jej mieste postavili vojenský bunker.
Zložka dokumentov: Petržalka - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
26.6.2017cintorínska kaplnka v Slávičom údolí [PDF, 322 kB]
Z umelecko-historického hľadiska si pozornosť zaslúži kaplnka (dom smútku) na Cintoríne Slávičie údolie, mimoriadne pekne zachovaná vysoko účelová stavba z čias založenia cintorína (r.1912). Je príkladom funerálnej architektúry, postavenej v neorenesančnom slohu.
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.12.2009Cintorínsky kríž [PDF, 314 kB]
Drevený kríž je osadený pred kostolom sv. Víta na Balkánskej ulici. Bol postavený na mieste, kde bol v roku 1779 zrušený cintorín pri kostole sv. Víta a bol v obci založený nový cintorín , ktorý slúži dodnes.
Drevený latinský kríž má ďatelinové ukončenie ramien, korpus Krista je maľovaný a je z plechu. Pod Kristom sú vyryté písmena PP.
Zložka dokumentov: Rusovce - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
14.2.2019Csermák Daniel [PDF, 546 kB]
Zaujímavo riešený náhrobok Daniela Csermaka (1888-1954) je tvorený jednoduchým mramorovým pomníkom obdĺžnikového tvaru posadeného na širšiu základňu. Na pomníku je rytý text. Na pravej strane sa o pomník opiera postava ženy v antickom odeve s ružou v ruke. Výraz tváre i voľný odev symbolizujú hlboký žiaľ. Socha je z mramoru. Je to kvalitne umelecky i výtvarne vyhotovená socha. Ide o umeleckú prácu bratislavského sochára Alojza Rigeleho.
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
10.1.2018Czikann Moritz von Wahlborn, sektor IV, hrob č. 266 [PDF, 414 kB]
Vrchný finančný radca, politik a diplomat. Od roku 1896 bol vyslancom Rakúska – Uhorska v Číne a v Srbsku.
Náhrobok tvorí mohutná kovová platňa s menom a dátumami zosnulého.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. +421 254 433 851 kl. 46
28.10.2015časť drevozemného valu z opevnenia keltského oppida [PDF, 446 kB]
Úsek drevozemného valu obopínajúceho hradisko na Hradnom vrchu s keltským osídlením z 1. storočia pred Kr. Val bol postavený na hrane terénneho zlomu, ktorého nižšia časť bola upravená ako priekopa. Čelná stena valu bola vyložená lomovými kameňmi kladenými nasucho.
PhDr. Ivo Štassel
7.12.2010Čeľadník [PDF, 333 kB]
Stavba čeľadníka bola postavená asi okolo roku 1750. Mala obdlžníkový pôdorys s vnútorným dvorom. Po roku 1906 bola prestavaná v duchu tudorovskej architektúry. Objekt slúžil na ubytovanie čeľade ktorá slúžila na panstve a v kaštieli. Počas 1. sv. vojny slúžila ako lazaret. Po vojne býval v objekte miestny lekár a správcovia panstva s rodinami.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1769 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 71  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.