Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1827 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 56 57 58 59 -60- 61 62 63 64 ... 74  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
20.12.2009Súsošie sv. Šebastiána a Rócha [PDF, 386 kB]
Kamenné barokové súsošie dvoch svätcov, sv. Rócha a sv. Šebastiána. Svätci sú postavení na hranolovom stĺpe, ktorého čelná stena je zdobená mašľou a festónom kvetín a plodov. Bočné steny sú zdobené peniažkami. V zadnej časti je datovanie 1767 a iniciály: R.O.F. a A. B.
Zložka dokumentov: Devín - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Sušiareň a baliareň semien [PDF, 301 kB]
Budova baliarne a sušiarne semien bola súčasťou záhradníctva Stefaneum. Bola to dvojpodlažná stavba s vystupujúcim rizalitom, 2. nazd. podlažie malo hrádzenú konštrukciu. S manzardovou strechou. Bola asanovaná v roku 2005 – 6.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
28.6.2017Súťaž: Objav keltskú Bratislavu [PDF, 680 kB]
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave inicioval spolu so Slovenským národným múzeom a Múzeom mesta Bratislavy pútavú archeologickú výstavu Kelti z Bratislavy. Pre deti ponúkame možnosť zapojiť sa do súťaže Objav keltskú Bratislavu.
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
30.10.2015Svetelný stĺp [PDF, 482 kB]
Stĺp má podobu štíhlej vežičky s gotizujúcim tvaroslovím. Dolná časť je hladká, s drobnými opornými piliermi na každom rohu. Stredná časť je prelomená štyrmi nikami s hrotitým ukončením, ktoré sú lemované zjednodušenými vimperkmi.
PhDr. Ivo Štassel
29.10.2015symbolický pomník hudobného virtuóza Charlesa Foerstera [PDF, 869 kB]
Pomník bol zriadený na pamiatku hudobného virtuóza - klaviristu, pôsobiaceho v Bratislave začiatkom 20.storočia. Pomník je v tvare lavičky, zloženej z troch vertikálnych kamenných platní (operadlo) a jednej masívnej kamennej platne (sedadlo). V strednom dieli operadla je vytesaný nápis: Charles Foerster a nad ním je symbol harfy.
Zložka dokumentov: A) Pomníky
PhDr. Ivo Štassel
22.10.2015synagóga na Rybnom nám. [PDF, 714 kB]
Neologickú synagógu na Rybnom námestí vybudovali v roku 1893 podľa plánov architekta Dionýza Milcha v tzv. maurskom štýle. Jej unikátna poloha v tesnej blízkosti dómu sv. Martina odrážala tolerantnú atmosféru Bratislavy na prelome 19. a 20. storočia.
Zložka dokumentov: A) Cirkevné stavby a areály
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015synagóga na Zámockej ul. [PDF, 797 kB]
Po vyhnaní Židov v meste v roku 1526 a vzniku novej obci v podhradí, sa o existencii synagógy dozvedáme až z análov z 18. storočia(1714). Táto synagóga na Zámockej ulici vznikla adaptáciou niekdajšieho obytného domu a bola niekoľkokrát prestavaná.
Zložka dokumentov: A) Cirkevné stavby a areály
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
14.4.2017Szamák Jeno (1895 - †1918) sektor XIV./63 [PDF, 895 kB]
Novoklasicistický náhrobník je zložený z dvoch častí. Podstavec má tvar kamennej stély s polkruhovými vázami po stranách. Na čelnej strane podstavca je nápisová doska v oválnom ráme. Rám vytvára telo hada - uroboros. Na podstavci je položená kamenná platňa s tesaným nápisom, na nej položená malá architektúra v tvare edikuly – ploché pilastre nesú kladie a štít dekorovaný palmetou. Na štíte kríž. V ploche edikuly reliéf víťazného Krista. Autorom náhrobníka je Alojz Rigele, ktorý ho vytvoril v r.1920.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Szantner Matilda (+1909), sektor II./42 [PDF, 562 kB]
Vysoký klasicistický náhrobník z pol. 19. stor. – rozmerná stéla z pieskovca osadená v nízkom podstavci, ukončená tvarovanou rímsou so štítom, po stranách štítu kamenné valčeky. Zapustená nápisová doska je z mramoru, dekorovaná po stranách motívom otočených zhasínajúcich fakieľ – dnes už ťažko čitateľnými. Hrobové miesto – krypta, krytá kamennou platňou, hrobové miesto oddelené dekoratívnou kovovou mrežou.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.2.2019Szova Anton [PDF, 666 kB]
Náhrobok Antona Szovu (1877-1927) – hasičského dôstojníka a učiteľa telocviku hasičov. Súkromným povolaním bol fotograf s vlastným ateliérom. Náhrobok je komponovaný z dvoch častí. Naľavo je vysoký kamenný kríž upevnený v podstavci s mramorovou nápisovou doskou s textom a fotografiou. Napravo stojí postava smútiacej ženy ( plačky) v antickej tóge s vencom v ruke. Plastika je dobre proporčne zvládnutá a vytvára spolu s náhrobkom harmonický celok. Je to kvalitne umelecky i výtvarne vyhotovená socha. Ide o umeleckú prácu bratislavského sochára Alojza RIGELEHO.
Zložka dokumentov: D - Martinský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
14.11.2019Šafárikovo nám. – park pri Kačacej fontáne [PDF, 612 kB]
Bratislavský okrášľovací spolok z členských príspevkov, z podpôr mesta a z iniciatívy a nadšenia občanov obnovoval staršie a zalesňoval neupravené a pôvodný účel strácajúce priestranstvá. Takým priestorom bola aj plocha bývalého trhu na hovädzí dobytok medzi Starým mostom a budovou UK na Šafárikovom námestí. Vznikol tu významný, hoci rozsahom malý parkový priestor, ktorý bol od svojho založenia výborne udržiavaný. Plocha bola pravidelne delená štyrmi prístupovými cestičkami v rohoch nepravidelného obdĺžnika, ktoré lemovali oválnu centrálnu plochu, v ktorej bola umiestnená neskôr fontána zvaná „Kačica“ od bratislavského sochára R. Kuhmayera dokončená r. 1914 ( národná kultúrna pamiatka). Na navŕšených prírodných kameňoch uprostred bazéna sochár naturalisticky stvárnil postavičky chlapcov, ako sa hrajú a zápasia s kačkami. Voľne sa pritom inšpiroval miestnou povesťou o chlapcoch – pastierikoch, ktorí sa posmievali vodníkovi a ten ich zaklial. Parčík mal všetky plôšky lemované tepanou kov
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.12.2009Škola [PDF, 1,1 MB]
Budova školy bola postavená v rokoch 1936 – 37. Ide o rozložitý blokový objekt s pôdorysom v tvare písmena L, dvojpodlažný, v strede s vystupujúcim rizalitom. Vstup je akcentovaný krytou markízou, strecha sedlová s valbou, nad vstupom s vikierom.
Zložka dokumentov: Z. Bystrica - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
26.6.2017škola a škôlka v býv. Schulpeho kolónii [PDF, 369 kB]
V priestore dnešných ulíc Karpatská, Beskydská a Šancova dal Juraj Schulpe (1867 – 1936) z vlastných finančných prostriedkov, vtedajších 10 000 zlatých, postaviť päť jednoposchodových obytných objektov s 35 bytmi, budovu „ovody“ – teda škôlky, budovu, kde sa nachádzala knižnica a aj akési zdravotné stredisko a tiež kultúrne centrum –múzeum.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
11.1.2018Šlachta, Benko rodina, sektor VII, hrob č. 39 [PDF, 709 kB]
Hrobové miesto vymedzené kamenným rámom do ktorého je vsadená kovová ohrada. Samotný náhrobok tvorí kamenná platňa so 6 úchytmi a mladšia nápisová doska. Umelecko – historická hodnota hrobu je vo vysokej remeselnej a umeleckej kvalite kovovej ohrady. Jednotlivé polia sú vyplnené zospodu idúcimi rozvilinami v podobe esíčok a štylizovaných listov. V strede je vstupná brána ukončená v strede mušľou. Jednotlivé polia oddeľujú vyššie stĺpiky.
Zložka dokumentov: A - Ondrejský cintorín
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
22.10.2015Športová hala Pasienky [PDF, 469 kB]
Športová hala nadčasovej konštrukcie s jasne definovaným tvarom dvoch krížiacich sa parabolických oblúkov zastrešených zavesenou lanovou konštrukciou. Športová hala na Pasienkoch je čiastočnou kópiou pôvodnej originálnej haly Paraboleum v meste Raleigh v USA, z vtáčej perspektívy má tvar lipového listu.
Zložka dokumentov: C) Šport
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Športová hala Pasienky [PDF, 341 kB]
Športová hala nadčasovej konštrukcie s jasne definovaným tvarom dvoch krížiacich sa parabolických oblúkov prestrešených zavesenou lanovou konštrukciou. Športová hala na Pasienkoch je čiastočnou kópiou pôvodnej originálnej haly Paraboleum v Raleigh v USA, z vtáčej perspektívy má tvar lipového listu. Autorom stavby je Ing. arch. Jozef Chovanec, stavebná časť - Ing. Jozef Poštulka. Projekt bol dokončený v roku 1958, realizácia stavby v roku 1962. Pôvodná kapacita divákov 3500 miest sa po úpravách zväčšila až na 5500, za určitých podmienok sa sem zmestí až 6100 divákov.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
16.12.2010Športový štadión Macabea [PDF, 255 kB]
V blízkosti vyústenia Starého mosta na petržalskej strane sa nachádzalo v 30. rokoch 20. storočia viacero športových areálov. V 20. rokoch 20. storočia tu postavili aj štadión židovskej futbalovej jednoty ŠK Makkabea Bratislava. Zachoval sa jeho projekt od architekta Weinwurma. Štadiónu dominovala nezvyčajne vysoká drevená tribúna, možno aj so 45 ° sklonom. Židovský klub hral v rámci bratislavského futbalu súťaže I. triedy. I tento športový areál mal aj tenisové kurty, tak ako všetky petržalské štadióny a ihriská. Športový areál židovského klubu ŠK Makkabea v Petržalke prevádzkovali v posledných desaťročiach pred asanáciou štadióna ŠK Spoje Bratislava – Poštári. Z areálu, ktorý za okupácie úplne spustol a taký bol aj dlhé roky po vojne , vybudovali Spoje dôstojný stánok, ktorý fungoval až do asanácie v 70. rokoch 20. storočia.
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
6.12.2010Štandarda [PDF, 150 kB]
Štandarda starostu mestskej časti má medzi symbolmi mestskej časti osobité postavenie . Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Štandarda starostu Ružinova je vyhotovená z lesklej látky v troch farbách Ružinova –žltej, červenej a bielej. Jej stredu dominuje znak mestskej časti, ktorý je olemovaný šikmo strihanými pruhmi vo farbách Ružinova.
Zložka dokumentov: Ružinov
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
14.11.2019Štefánikove štátne ľudové a meštianske školy dnes MŠ a ZŠ M. R. Štefánika [PDF, 560 kB]
Štefánikove školy, dnes Materská a základná škola na Grösslingovej ulici, boli postavené podľa projektu Petra Kopáčka v rokoch 1930 – 1931. Tvoria ju dve samostatné budovy spojené prízemnou chodbou s dvoma telocvičňami. V prednej budove na prízemí bol byt riaditeľa a školníka, vzadu školská jedáleň. Školy patrili v čase vzniku k prestížnym realizáciám ministerstva školstva a národnej osvety. Vyznačovali sa na tú dobu kvalitným technickým vybavením ( ústredné kúrenie, hygienické zariadenia).
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
20.12.2009Štvrť Emyháza [PDF, 1,9 MB]
Vo veľkom priestore vymedzenom ulicami Kukučínovou, Hattalovou, Zátiším, Vajnorskou Riazanskou ulicou, v ktorom sa nachádzajú NKP č. 10503/1-8 Zátišie č. 3,5,7,9,11,13,15,17, ale aj nesúrodá zástavba od rodinných domov zo začiatku 20. storočia, cez staršie činžiaky ,panelovú zástavbu, školskú budovu, budovu Štátneho pedagogického ústavu až k výrobným halám, sa v 19. storočí, ako to dokladuje plán z roku 1894 nachádzalo vidiecke sídlo Villa Hidvégház.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
11.1.2018Taylor Rachel (+1925), sektor V./67 [PDF, 615 kB]
Originálny náhrobník mladej manželky britského diplomata, má tvar plochej stély s výrazným reliéfnym krížom na čelnej strane. Kríž má na styku ramien kruhový terč vyplnený motívom staroírskej pletencovej ornamentiky.
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46
3.12.2010Tehelňa [PDF, 797 kB]
Tehelňu založil v roku 1870 podnikateľ Rossler, v roku 1891 ju zmodernizoval a vybavil strojmi na parný pohon. Po 1. sv. vojne prevzala fabriku akciová spoločnosť Wienerberger Zieglfabrik und Bausgesellschaft, po roku 1918 Živnostenská banka v Prahe . V tehelni sa vyrábalo 40 druhov výrobkov. Po skončení 2. sv. vojny sa obnovila len časť prevádzky, v októbri 1946 pripadla tehelňa pod Slovenské tehelne n. p. Pezinok. V septembri 1992 vznikla nová akciová spoločnosť, v 90. rokoch tehelňa zanikla.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Tehelňa grófa Henckela [PDF, 96 kB]
Tehelňa grófa Henckela sa nachádzala v oblasti dnešnej Colníckej ulice.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
20.12.2009Televízna veža na Kamzíku [PDF, 786 kB]
Televízna veža na Kamzíku je postavená v nadmorskej výške 433 m n.m. Je vysoká 194 m , vo výške 70 m sa nachádza reštaurácia a vyhliadková plošina s výhľadom na Bratislavu. Postavená bola v roku 1975 podľa projektu J. Tomašáka, S. Majku a J. Kozáka.
Zložka dokumentov: Nové Mesto - nehnuteľné
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
14.4.2017Tima Luisa (1859-1920) sektor VII./57 [PDF, 423 kB]
Novodobý náhrobník v tvare prírodného ,nahrubo opracovaného kusa žuly, s portrétnym reliéfom Kristovej tváre v hornej časti. Autorom náhrobníka je Alojz Rigele (1923).
Zložka dokumentov: B - Cintorín Kozia brána
Mgr. Silvia Nováčiková, tel. +421 254 433 851 kl. 46

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1827 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 56 57 58 59 -60- 61 62 63 64 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.