Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1769 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 71  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotáciaZodpovedá
2.5.2011Bratislavský hrad -zimná jazdiareň
Najnovšie výsledky z archeologického výskumu Zimnej jazdiarne na Bratislavskom hrade 2008-2010
Zložka dokumentov: Archeologický výskum
PhDr. Margaréta Musilová
27.10.2015bratislavský mier z roku 1805 a ostreľovanie mesta v roku 1809 [PDF, 188 kB]
Dňa 27. novembra 1805 vstúpila časť francúzskej „Veľkej armády“(Grande armée) po 13 hodinovom pochode do Bratislavy.
Zložka dokumentov: A) Napoleonské vojny
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
1.2.2016Brichtov kríž [PDF, 1,5 MB]
Uprostred malokarpatských lesov nad Račou stojí pomníček Floriána Brichtu. Pomník
postavili na pamiatku tragickej smrti furmana Floriána Brichtu, ktorý roku 1871, pri vezení fúry
dreva z hory, na strmej ceste spadol pod kolesá voza a na mieste zahynul.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
16.12.2010Brody cez Dunaj [PDF, 46 kB]
Stredoveké archívne pramene informujú o viacerých brodoch resp. prevozoch cez Dunaj. Jeden bol pravdepodobne medzi Devínom a Hainburgom, iný pod terajším Bratislavským hradom. Ten strážila od polovice 13. storočia na brehu vybudovaná kamenná veža – Vodná veža (1254). Vyberalo sa tam mýto. Prievozy a brody cez jednotlivé ramená sa pravdepodobne v priebehu času menili podľa toho, ktoré z ramien Dunaja spojenie brehov umožňovalo. Jeden z prievozov bol v bývalej obci Prievoz (Oberufer, Förév), ktorá už zrástla s Bratislavou.
Zložka dokumentov: Petržalka
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
21.10.2015budova 1. detskej nemocnice [PDF, 484 kB]
Prešporský dobročinný ženský spolok založil v roku 1857 Detskú nemocnicu Františka Jozefa, ktorá dostala svoju budovu na Lazaretskej ulici v roku 1894.
Zložka dokumentov: A) Zdravotníctvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
21.10.2015budova 1. štátnej nemocnice [PDF, 506 kB]
Nemocničný areál, ktorý bol postupne budovaný od roku 1857 podľa projektu I.Feiglera ml., a bol daný do prevádzky až v roku 1864, sa nachádza na pomerne veľkom priestore ohraničenom ulicami Mickiewiczovou, Radlinského a Americkým námestím.
Zložka dokumentov: A) Zdravotníctvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Budova amfiteátra [PDF, 174 kB]
Objekt amfiteátra, pôvodne letného divadla, je situovaný na úpätí devínskej hradnej skaly. Hlavnú fasádu má orientovanú do Slovanského nábrežia na Dunaj. Po stranách má budova terénne schody, ktoré vedú na strechu, kde bolo javisko. Hľadisko bolo situované vo svahu. Autorom projektu je Václav Houdek, divadlo bolo postavené v roku 1948.
Budova dlhodobo chátra.
Zložka dokumentov: Devín - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
21.10.2015Budova amfiteátra s javiskom [PDF, 270 kB]
Objekt amfiteátra, pôvodne letného divadla, je situovaný na úpätí devínskej hradnej skaly. Hlavnú fasádu má orientovanú do Slovanského nábrežia na Dunaj. Po stranách má budova terénne schody, ktoré vedú na strechu, kde bolo javisko. Hľadisko bolo situované vo svahu. Autorom projektu je Václav Houdek, divadlo bolo postavené v roku 1948. Budova dlhodobo chátra.
Zložka dokumentov: B) Kultúra
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
28.10.2015budova býv. 8. vydrického mlyna nazývaného Klepáč [PDF, 526 kB]
Objekt VIII. mlyna zvaného aj Klepáč, ktorý stál až do 80. rokov 20. storočia v pomerne dobrom stave a po pamiatkovom výskume bola spracovaná dokumentácia na jeho rekonštrukciu ako mlyna, po vysťahovaní nájomníkov chátral a rýchlo podľahol skaze, takže zostali iba jeho základy.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova býv. Maďarského veslárskeho klubu [PDF, 157 kB]
V tejto zaujímavej stavbe s vežičkou na petržalskej strane Dunaja sídlil Bratislavský veslársky klub založený v roku 1862, ktorý bol prvým moderným športovým klubom v Uhorsku na spôsob anglických klubov.
Zložka dokumentov: C) Šport
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova býv. Učiteľského ústavu [PDF, 732 kB]
Objekt školskej stavby na Lazaretskej ulici č. 3 vytvára nárožie dvoch ulíc, do ktorých sa zapája 14 osovou fasádou do Lazaretskej a 30 osovou fasádou do Cukrovej ulice. Objekt je dvojpodlažný, v časti dvorového krídla trojpodlažný, podpivničený, pôdorysného tvaru nepravidelného písmena U, s nerovnako dlhými stranami.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
22.10.2015budova býv. Ústavu hluchonemých [PDF, 471 kB]
3-podlažná budova v strednej časti , 2-podlažná v postranných krídlach, s podkrovím, so zvýšeným suterénom obdĺžnikového pôdorysu bola postavená okolo roku 1906 v eklektickom štýle podľa projektu H. Szantoa pôvodne pre Ústav hluchonemých.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Budova bývalej dievčenskej školy [PDF, 295 kB]
Prízemná obdĺžniková budova pôvodne dievčenskej školy bola postavená v roku 1889 grófkou Laurou Henckel von Donnersmarck, ktorá podporovala školu až do 2. sv. vojny. V škole vyučovali sestričky rehole Božského Spasiteľa. V 60. rokoch 20. storočia bola v budove škola, potom kino. Fasáda školy je ukážkou secesie.
Dnes je objekt v zlom stavebno – technickom stave.
Zložka dokumentov: Rusovce - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
30.10.2015budova bývalej horárne pri dostihovej dráhe [PDF, 783 kB]
Prízemný objekt sa nachádza oproti kaplnke severne od dostihovej dráhy na spojovacej cestičke zo Starého hája do Ovsišťa. Bola to bývalá Kokešova horáreň, neskôr hostinec U Hubera, spomínaná už v roku 1776 (J. Gustafík), na jej priečelí sa v zasklenej nike nachádzala soška Panny Márie.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
30.10.2015budova bývalej horárne pri Draždiaku [PDF, 290 kB]
Jednu z dodnes zachovaných hájovní môžeme nájsť ukrytú v tieni stromov na Starhradskej ulici v Zrkadlovom háji, ktorá prezradí svoju významnú historickú hodnotu len datovaním na fasáde CISP 1779. Hájovňa bola pôsobiskom Gejzu Dražďáka, príslušníka starej hájnickej rodiny, ktorého brat Ernest pôsobil tiež ako hájnik v Petržalke.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Budova bývalej radnice [PDF, 653 kB]
Bývalý „obecný dom „v Prievoze bol postavený v roku 1931 podľa projektu dvoch známych architektov Christiana Ludwiga (1901-1967) a Augustína Danielisa (1897-1973). Ide o mimoriadne cenný príklad spojenia kvalitnej funkcionalistickej architektúry s výtvarnými prvkami - autorom reliéfnej výzdoby na fasádach objektu je slávny bratislavský sochár Alojz Rigele(1879-1940 ). Objekt je postavený na jednoduchom štvorcovom pôdoryse, vnútorná dispozícia je fungujúca a prehľadná, vonkajšie pôsobenie stavby sa snaží o o maximálne čisté (puristické) pôsobenie architektúry.
Zložka dokumentov: Ružinov - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Budova čeľadníka [PDF, 247 kB]
Budova čeľadníka je prízemná podpivničená stavba, ktorá bola postavená okolo roku 1750. Má obdĺžnikový pôdorys v strede s vnútorným dvorom. Pôvodne v objekte bývala čeľaď, ktorá slúžila v kaštieli, počas 1. sv. vojny bola v budove nemocnica. Po vojne v nej býval miestny lekár a správcovia panstva s rodinami. Dnes je v dezolátnom stave.
Zložka dokumentov: Rusovce - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
22.10.2015budova dobrovoľných hasičov a záchranárov [PDF, 683 kB]
6 –podlažný rožný objekt postavený v 30. rokoch 20. storočia so vstupom aj z Radlinského aj z Belojanisovej ulice, nad ktorým sa nachádza reliéf troch hasičov v rôznych pozíciách ako zachraňujú ženu s dieťaťom.
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
20.12.2009Budova farského úradu [PDF, 444 kB]
Budova farského úradu sa nachádza na začiatku Baničovej ulice. Je to objekt situovaný rovnobežne s ulicou. Hlavná fasáda je štvorosová. Objekt prešiel viacerými stavebnými úpravami.
Zložka dokumentov: Vajnory - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
1.2.2016budova fary [PDF, 3,3 MB]
V blízkosti rímsko-katolíckeho kostola sv. Filipa a Jakuba stojí historická budova fary.
Predná časť je dvojpodlažná, na ňu nadväzuje zadná časť, ktorá mala pôvodne charakter
vinohradníckeho domu a slúžila ako hospodárske zázemie.
Zložka dokumentov: Rača - nehnuteľné
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. +421 254 433 851 kl. 43
20.12.2009Budova fary [PDF, 391 kB]
Prízemná budova s pôdorysom v tvare písmena L. Patrí medzi najstaršie zachované objekty v obci. Na uličnej fasáde má vstupný kamenný portál s datovaním 1737, ktorý ústi do prejazdu zaklenutého klenbami so styčnými lunetami.
Zložka dokumentov: Z. Bystrica - nehnuteľné
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
21.10.2015Budova Ferdinandových kúpeľov na Železnej studienke [PDF, 270 kB]
V hornej časti Mlynskej doliny asi 650 m za IX. mlynom nechalo v roku 1826 mesto Bratislava urobiť analýzu tunajšieho prameňa a zistilo sa, že okrem uhličitanu vápnitého, uhličitanu sodného a horečnatého voda obsahovala aj kysličník železitý , odtiaľ pomenovanie Železná studienka.
Zložka dokumentov: A) Zdravotníctvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
26.10.2015budova hlavnej železničnej stanice [PDF, 612 kB]
Jadrom dnešnej Hlavnej železničnej stanice v Bratislave je druhá budova železničnej trate Viedeň-Bratislava-Budapešť postavená v roku 1860 s viacerými prístavbami a prestavbami z neskorších období.
Zložka dokumentov: A) Železničné stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
21.10.2015Budova lazaretu s kostolíkom [PDF, 566 kB]
Lazaret na Dunajskej ulici nachádzajúci sa v blízkosti Dunajskej brány založený v 17. storočí, bol rozšírený v rokoch 1735 a 1788 ( podľa G.Weyde v rokoch 1778-1783). Maria Terézia prispela 15000 fl. A tento jej čin bol vytesaný aj do červenej mramorovej dosky, ktorá sa nachádzala ešte v 20. rokoch 20. storočia na objekte lazaretu.
Zložka dokumentov: A) Zdravotníctvo
PhDr. Viera Obuchová, CSc.
28.10.2015budova mestského pivovaru [PDF, 473 kB]
Mestský pivovar sa nachádzal na Rybnom námestí č.3 a bol postavený po roku 1780 bratislavským architektom Fr. Romischom, ktorý bol členom kráľovskej stavebnej komory v Bratislave. Jednoposchodová 11 osová budova nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu s dvorom uprostred bola postavená v duchu neskorého barokového klasicizmu (luisézu) podľa typu účelových budov.
Zložka dokumentov: A) Technické stavby
PhDr. Viera Obuchová, CSc.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1769 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 71  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.