Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1847 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 62 63 64 65 -66- 67 68 69 70 ... 74  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené vzostupne Zodpovedá
6.12.2010Židovská synagóga [PDF, 110 kB]
Židia mali v Rusovciach svoj cintorín, synagógu, ktorá stála blízko kaštieľa, školu, ktorá zanikla v rokoch 1878 – 79 kvôli malému poštu žiakov a neschopnosti dodržať požadovanú úroveň vzdelania. V polovici 19. storočia žilo v Rusovciach okolo 400 židov.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Reicherova krčma [PDF, 318 kB]
Na námestí, severne od stĺpu Najsvätejšej Trojice stála krčma Bader, ktorá patrila Ladislavovi Reicherovi. Konali sa v nej spoločenské podujatia zábavy, bola v nej kolkáreň, kasíno a miestna knižnica.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Židovský cintorín [PDF, 118 kB]
Židia mali v Rusovciach svoj cintorín, ktorá bol situovaný v mieste dnešnej materskej škôlky a bytových domov. Pred ich výstavbou bola časť náhrobných kameňov prenesená do parku ku kostolu sv. Víta, neskôr deponovaná do Múzea mesta Bratislava.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Vodné mlyny [PDF, 420 kB]
Zaniknuté vodné pravdepodobne kolové mlyny.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Tehelňa grófa Henckela [PDF, 96 kB]
Tehelňa grófa Henckela sa nachádzala v oblasti dnešnej Colníckej ulice.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Hasičská striekačka [PDF, 236 kB]
Ručná štvorkolesová dvojpiestová hasičská striekačka na konský pohon z roku 1906 vyrobená v Šoproni s maľovaným nápisom Sbor dobrovoľných hasičov Brat. Bystrica. Bola zakúpená zo zbierky občanov, členov hasičského zboru a s podporou obecného úradu.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Hasičská zástava [PDF, 159 kB]
Vyšívaná zástava dobrovoľného hasičského zboru v strede s patrónom hasičov sv. Floriánom. Okolo emblému Floriána je nápis BOHU NA SLÁVU, BLÍŹNEMU NA POMOC. Dole v pravom rohu je vyšitý nápis Dar od bystrických rodákov v Amerike v roku 1932.
Mená darcov sú vyšité na stuhách.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Zástava miestnej organizácie Sociálnodemokratickej strany [PDF, 203 kB]
Vyšívaná zástava miestnej organizácie Sociálno demokratickej strany z roku 1928. Na oboch stranách v strede je kruhový emblém so symbolmi robotníckej triedy: hrable, kladivo a postava robotníka s továrňou v pozadí. Na jednej strane je nápis: Proletári celého sveta spojte sa a Dar od amerických Slovákov Bystričanov. Na druhej strane je nápis Politická organ. Čsl. strany soc. dem. a Bystrica pri Bratislave 1928.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Fotodokumentácia Dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 47 kB]
Súbor čiernobielych fotografií zachytávajúcich dejiny Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici. Najstaršie z 30. rokov 20. storočia.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Pozostalosť Alojza Kofrányiho [PDF, 542 kB]
Pozostalosť kňaza Alojza Kofrányiho, ktorý pôsobil v Záhorskej Bystrici od roku 1886 do roku 1914. Z jeho iniciatívy bol v obci založený dobrovoľný hasičský zbor, podporoval kultúrny život obce, obnovil r. k. kostol sv. Petra a Pavla. V roku 1880 bol patentovaný jeho vynález týkajúci sa plutvového systému pohybu parolodí, v roku 1886 kotúčový systém pohybu parolodí. Pričinil sa pozdvihnutie spoločenského života obce. Pozostalosť tvoria diplomy, korešpondencia, husle, pozlátený kalich.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Konsekračná listina r. k. kostola sv. Petra a Pavla [PDF, 655 kB]
Konsekračná listina vysvätenia r. k. kostola sv. Petra a Pavla zo dňa 5.9.1834. Kostol vysvätil Alexius Jordánky, titulárny biskup. Originál je uložený vo farskom archíve.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Heraldické symboly – erb , pečať, vlajka [PDF, 419 kB]
Erb obce je tvorený postavami sv. Petra a Pavla. V červenom štíte sú striebrom odetí nimbovaní svätí – svätý Peter a svätý Pavol. Obaja v ľavici pred sebou so zlatými knihami, prvý v pravici s veľkým zlatým kľúčom, druhý so zlatým skloneným mečom. Tento erb používa obec i vo svojej pečati a na svojej vlajke. Vlajka má v hornej časti postavy svätcov, v dolnej žlto- červeno – biele pruhy s dvoma zástrihmi.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Hlavný oltár sv. Petra a Pavla v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 22 kB]
Hlavný oltár sv. Petra a Pavla je situovaný vo svätyni kostola. Je drevený. Tvorený je hranolovým stipesom na bokoch s reliéfmi obetujúceho veľkňaza Melchizedecha a Abrahámovej obete. V strede na menze je svätostánok, na kraji sú reliéfy zo života Panny Márie. V strede retábula sú sochy sv. Petra a Pavla, v postranných nikách sú sochy sv. Vendelína ( vľavo ) a socha sv. Floriána ( vpravo ). Oltár ukončujú na bokoch sochy anjelov a nadstavec s krížom. Oltár je z roku 1906, zhotovil ho Jozef Kreuse z Banskej Štiavnici za 6 400 korún.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Bočný oltár Panny Márie Ružencovej v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Bočný oltár Panny Márie Ružencovej je situovaný na severnej strane lode kostola. Je drevený v spodnej časti s hranolovým stipesom v strede s reliéfom s písmenom M. V strede na menze je svätostánok. V strede retábula je socha sediacej Panny Márie s Ježiškom na kolenách, v bočných nikách sú sochy sv. Dominika ( vpravo ) a sv. Štefana ( vľavo ). Oltár ukončujú na bokoch sochy anjelov a nadstavec s listovým dekorom. Oltár je z roku 1915, kompletne reštaurovaný bol v roku 2003.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Bočný oltár Božského Srdca Ježišovho v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Drevený bočný oltár situovaný na severnej strane lode. V spodnej časti má hranolový stipes v strede s gréckymi krížom. Oltárna architektúra je tvorená na bokoch dvojicou stĺpov postavených na vysokých sokloch. V strede oltára, v nike, je socha Božského Srdca Ježišovho. Ukončený je hranolovým nadstavcom s krížom. Oltár je z roku 1917, autorom sôch je Jozef Rungaldier zo St. Ulrich Groden v Tirolsku.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Bočný oltár sv. Anny v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Drevený bočný oltár situovaný na južnej strane lode. V spodnej časti má hranolový stipes v strede s gréckymi krížom. Oltárna architektúra je tvorená na bokoch dvojicou stĺpov postavených na vysokých sokloch. V strede oltára je socha sv. Anny s Pannou Máriou ako dieťaťom. Oltár je ukončený hranolovým nadstavcom s krížom. Je z roku 1917, autorom sôch je Jozef Rungaldier zo St. Ulrich Groden v Tirolsku.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Kazateľnica v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Drevená kazateľnica. Nástupné schodisko je drevené s perforovaným zábradlím, rečnisko je zdobené reliéfmi 4 evanjelistov. Na zadnej stene medzi rečniskom a ozvučnou strieškou je reliéf Krista s otvorenou knihou. Ozvučná strieška má zospodu reliéf holubice, ukončená je nadstavcom s krížom. Kazateľnica je z roku 1917. Je dielom tirolského majstra Jozefa Rungaldiera.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Organ v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Organ zakúpila obec v roku 1901 od firmy Rieger Testvérek v Budapešti za 5 800 korún. V roku 1917 boli zrekvirované prospektové píšťaly. Organ bol preto po vojne nanovo postavený firmou Rieger Krnov za 5 138 Kčs. Je to pätnásťregistrový dvojmanuálový organ
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Ľudový kroj, mužský, ženský a detský [PDF, 74 kB]
Mužský kroj: pozostával z košele jednoduchého strihu, vpredu hore s rázporkom a stojatým golierikom. Nohavice boli rovnako jednoduché, ktoré siahali po lýtka, v páse sa prichytávali motúzom. Sviatočný variant bol okolo rázporku bohato zdobený našívanými šnúrami. Vo sviatok nosili muži i zástery. Na sviatočnú košeľu nosili vesty so zdobenými okrajmi predných dielov a vreckami. K sviatočnému oblečeniu patril i kabátik s dlhými rukávmi.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Prvá zmienka o obci [PDF, 292 kB]
V listine z 25.júla.1314 sa Otto, syn Rugéria z Telesprunu domáha svojich dedičských práv, kde sa v tejto súvislosti spomína 1. krát osada Pistrich. Dedičské nároky na otcove majetky kráľ Karol Róbert Ottovi potvrdil.
Originál listiny je uložený v oblastnom archíve v Budapešti.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Deň vysvätenia r. k. kostola sv. Petra a Pavla [PDF, 654 kB]
31. augusta 1834 bol titulárnym biskupom Alexiom Jordánskym vysvätený kostol sv. Petra a Pavla, ktorý začali stavať v roku 1803. Originál konsekračnej listiny je uložený vo farskom archíve.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.201010.10.1451 – dátum 1. písomnej zmienky o obci [PDF, 199 kB]
Najstarší nepochybný záznam o existencii obce je z 10.10.1451. V listine ďakuje vtedajší vládca Ján Huňady mestu Bratislava za pomoc a priateľstvo listinou datovanou v Devínskej Novej Vsi. Listina je uložená v Archíve mesta Bratislava.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.20106.4.1945 – deň oslobodenia Devínskej Novej Vsi [PDF, 122 kB]
Obec bola oslobodená 6.4.1944 vojskami 2. ukrajinského frontu, ktoré viedol maršal Malinovsky. Oslobodeniu predchádzala delostrelecká príprava v noci z 5. 4. na 6.4. 1944. Najprv bola oslobodená lokalita Grba, následne celá obec.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010December 1989 - pád železnej opony [PDF, 524 kB]
V decembri roku 1989 boli z rozhodnutia vlády odstránené ženijné zátarasy na hranici s Rakúskom.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
3.12.2010Chorvátska kolonizácia v roku 1540 [PDF, 435 kB]
Chorvátska kolonizácia vznikla ako dôsledok vydrancovania okolia Bratislavy vojskami, ktoré bránili Bratislavu a Viedeň. Chorváti sa v Devínskej Novej Vsi usadzovali od 30. – 70. rokov 16. storočia, osídľovali uvoľnenú pôdu. Po príchode na nové územia dostali do užívania opustený dom, pole, prípadne klčovisko a 3 – 12 rokov nemuseli odvádzať dávky. Po ukončení kolonizačných výhod sa ich život ničím nelíšil od života pôvodných obyvateľov. V roku 1910 žilo v Devínskej Novej Vsi 1 166 Chorvátov.
V obci je zriadené Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku a koná sa pravidelne festival chorvátskej kultúry.
Zložka dokumentov: Devínska Nová Ves
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1847 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 62 63 64 65 -66- 67 68 69 70 ... 74  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.