Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 60 61 62 63 -64- 65 66 67 68 ... 73  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené vzostupne Zodpovedá
7.12.20101. zmienka o obci [PDF, 21 kB]
Najstaršie písomná zmienka o obci je z roku 1208 v listine kráľa Ondreja II, ktorou potvrdil založenie benediktínskeho opátstva v Lebényi ( Maďarsko ), ktoré začali stavať v roku 1202. Rusovce sa spomínajú ako terra Uruzwar. V listine sa názov obce nedá presne identifikovať a interpretuje sa troma spôsobmi: URUSWAR, WUISWAR, WRUSWAR.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Historické katastrálne názvy [PDF, 1,1 MB]
Historické katastrálne názvy na mapách z 2. pol. 19. storočia - z roku 1841, 1844, 1881 – ( Karlburg, Oroszvár a pod. ).
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Pripojenie obce k Československu [PDF, 21 kB]
Dňa 15.10.1947 boli Rusovce podľa Parížskej dohody pričlenené k Československu. Parížska konferencia sa konala 29. 7. – 13. 10. 1946. Rusovce mali po pripojení k Československu 907 obyvateľov, rozloha obce bola 2 603 ha.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Pripojenie obce k hl. mestu SR Bratislava [PDF, 19 kB]
1. januára 1972 boli Rusovce pripojené k hlavnému mestu SR Bratislava.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Laurin majer [PDF, 321 kB]
Majer Laura dal postaviť gróf Hugo Henckel, ktorý kúpil Rusovce v roku 1872 manželke Laure. Po nej pomenoval majer, ktorý ležal JV od cesty medzi Rusovcami a Čunovom. V obvode majera stála kaplnka sv. Vavrinca. Majer bol zlikvidovaný po 2. svetovej vojne.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Sušiareň a baliareň semien [PDF, 301 kB]
Budova baliarne a sušiarne semien bola súčasťou záhradníctva Stefaneum. Bola to dvojpodlažná stavba s vystupujúcim rizalitom, 2. nazd. podlažie malo hrádzenú konštrukciu. S manzardovou strechou. Bola asanovaná v roku 2005 – 6.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Záhradníctvo Stephaneum [PDF, 146 kB]
Záhradníctvo založila grófka Štefánia Lónayová. Pestovali sa v ňom okrasné kvety na komerčné účely. Štyrikrát ročne vydávali ponukový katalóg, fungovala aj zásielková služba. Záhradníctvo malo 36 skleníkov.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Čeľadník [PDF, 333 kB]
Stavba čeľadníka bola postavená asi okolo roku 1750. Mala obdlžníkový pôdorys s vnútorným dvorom. Po roku 1906 bola prestavaná v duchu tudorovskej architektúry. Objekt slúžil na ubytovanie čeľade ktorá slúžila na panstve a v kaštieli. Počas 1. sv. vojny slúžila ako lazaret. Po vojne býval v objekte miestny lekár a správcovia panstva s rodinami.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
7.12.2010Kláštor v areáli maďarskej školy [PDF, 103 kB]
Vo dvore maďarskej školy na Irkutskej ulici, stála poschodová budova kláštora. Školu založila grófka Laura Henckelová.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Krytá jazdiareň [PDF, 1,2 MB]
Rodina Lónayovcov kúpila Rusovce v roku 1906. Na južnom konci obce oproti parku zriadil gróf Lónay žrebčín a krytú jazdiareň oválneho tvaru.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Židovská synagóga [PDF, 110 kB]
Židia mali v Rusovciach svoj cintorín, synagógu, ktorá stála blízko kaštieľa, školu, ktorá zanikla v rokoch 1878 – 79 kvôli malému poštu žiakov a neschopnosti dodržať požadovanú úroveň vzdelania. V polovici 19. storočia žilo v Rusovciach okolo 400 židov.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Reicherova krčma [PDF, 318 kB]
Na námestí, severne od stĺpu Najsvätejšej Trojice stála krčma Bader, ktorá patrila Ladislavovi Reicherovi. Konali sa v nej spoločenské podujatia zábavy, bola v nej kolkáreň, kasíno a miestna knižnica.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Židovský cintorín [PDF, 118 kB]
Židia mali v Rusovciach svoj cintorín, ktorá bol situovaný v mieste dnešnej materskej škôlky a bytových domov. Pred ich výstavbou bola časť náhrobných kameňov prenesená do parku ku kostolu sv. Víta, neskôr deponovaná do Múzea mesta Bratislava.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Vodné mlyny [PDF, 420 kB]
Zaniknuté vodné pravdepodobne kolové mlyny.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
6.12.2010Tehelňa grófa Henckela [PDF, 96 kB]
Tehelňa grófa Henckela sa nachádzala v oblasti dnešnej Colníckej ulice.
Zložka dokumentov: Rusovce
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Hasičská striekačka [PDF, 236 kB]
Ručná štvorkolesová dvojpiestová hasičská striekačka na konský pohon z roku 1906 vyrobená v Šoproni s maľovaným nápisom Sbor dobrovoľných hasičov Brat. Bystrica. Bola zakúpená zo zbierky občanov, členov hasičského zboru a s podporou obecného úradu.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Hasičská zástava [PDF, 159 kB]
Vyšívaná zástava dobrovoľného hasičského zboru v strede s patrónom hasičov sv. Floriánom. Okolo emblému Floriána je nápis BOHU NA SLÁVU, BLÍŹNEMU NA POMOC. Dole v pravom rohu je vyšitý nápis Dar od bystrických rodákov v Amerike v roku 1932.
Mená darcov sú vyšité na stuhách.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Zástava miestnej organizácie Sociálnodemokratickej strany [PDF, 203 kB]
Vyšívaná zástava miestnej organizácie Sociálno demokratickej strany z roku 1928. Na oboch stranách v strede je kruhový emblém so symbolmi robotníckej triedy: hrable, kladivo a postava robotníka s továrňou v pozadí. Na jednej strane je nápis: Proletári celého sveta spojte sa a Dar od amerických Slovákov Bystričanov. Na druhej strane je nápis Politická organ. Čsl. strany soc. dem. a Bystrica pri Bratislave 1928.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Fotodokumentácia Dobrovoľného hasičského zboru [PDF, 47 kB]
Súbor čiernobielych fotografií zachytávajúcich dejiny Dobrovoľného hasičského zboru v Záhorskej Bystrici. Najstaršie z 30. rokov 20. storočia.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Pozostalosť Alojza Kofrányiho [PDF, 542 kB]
Pozostalosť kňaza Alojza Kofrányiho, ktorý pôsobil v Záhorskej Bystrici od roku 1886 do roku 1914. Z jeho iniciatívy bol v obci založený dobrovoľný hasičský zbor, podporoval kultúrny život obce, obnovil r. k. kostol sv. Petra a Pavla. V roku 1880 bol patentovaný jeho vynález týkajúci sa plutvového systému pohybu parolodí, v roku 1886 kotúčový systém pohybu parolodí. Pričinil sa pozdvihnutie spoločenského života obce. Pozostalosť tvoria diplomy, korešpondencia, husle, pozlátený kalich.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Konsekračná listina r. k. kostola sv. Petra a Pavla [PDF, 655 kB]
Konsekračná listina vysvätenia r. k. kostola sv. Petra a Pavla zo dňa 5.9.1834. Kostol vysvätil Alexius Jordánky, titulárny biskup. Originál je uložený vo farskom archíve.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Heraldické symboly – erb , pečať, vlajka [PDF, 419 kB]
Erb obce je tvorený postavami sv. Petra a Pavla. V červenom štíte sú striebrom odetí nimbovaní svätí – svätý Peter a svätý Pavol. Obaja v ľavici pred sebou so zlatými knihami, prvý v pravici s veľkým zlatým kľúčom, druhý so zlatým skloneným mečom. Tento erb používa obec i vo svojej pečati a na svojej vlajke. Vlajka má v hornej časti postavy svätcov, v dolnej žlto- červeno – biele pruhy s dvoma zástrihmi.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Hlavný oltár sv. Petra a Pavla v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 22 kB]
Hlavný oltár sv. Petra a Pavla je situovaný vo svätyni kostola. Je drevený. Tvorený je hranolovým stipesom na bokoch s reliéfmi obetujúceho veľkňaza Melchizedecha a Abrahámovej obete. V strede na menze je svätostánok, na kraji sú reliéfy zo života Panny Márie. V strede retábula sú sochy sv. Petra a Pavla, v postranných nikách sú sochy sv. Vendelína ( vľavo ) a socha sv. Floriána ( vpravo ). Oltár ukončujú na bokoch sochy anjelov a nadstavec s krížom. Oltár je z roku 1906, zhotovil ho Jozef Kreuse z Banskej Štiavnici za 6 400 korún.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Bočný oltár Panny Márie Ružencovej v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Bočný oltár Panny Márie Ružencovej je situovaný na severnej strane lode kostola. Je drevený v spodnej časti s hranolovým stipesom v strede s reliéfom s písmenom M. V strede na menze je svätostánok. V strede retábula je socha sediacej Panny Márie s Ježiškom na kolenách, v bočných nikách sú sochy sv. Dominika ( vpravo ) a sv. Štefana ( vľavo ). Oltár ukončujú na bokoch sochy anjelov a nadstavec s listovým dekorom. Oltár je z roku 1915, kompletne reštaurovaný bol v roku 2003.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa
4.12.2010Bočný oltár Božského Srdca Ježišovho v r. k. kostole sv. Petra a Pavla [PDF, 21 kB]
Drevený bočný oltár situovaný na severnej strane lode. V spodnej časti má hranolový stipes v strede s gréckymi krížom. Oltárna architektúra je tvorená na bokoch dvojicou stĺpov postavených na vysokých sokloch. V strede oltára, v nike, je socha Božského Srdca Ježišovho. Ukončený je hranolovým nadstavcom s krížom. Oltár je z roku 1917, autorom sôch je Jozef Rungaldier zo St. Ulrich Groden v Tirolsku.
Zložka dokumentov: Záhorská Bystrica
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1807 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 60 61 62 63 -64- 65 66 67 68 ... 73  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.