Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Prehľad dokumentov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1891 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 76  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
18.6.2021Výstava Hranice Rímskej ríše - Limes Romanus na strednom Dunaji
Zložka dokumentov: LIVING DANUBE LIMES
Mgr. Silvia Nováčiková
15.6.2021Prezentácia projektu Living Danube Limes v rámci podujatia Slnovrat na Dunaji [PDF, 111 kB]
Zložka dokumentov: LIVING DANUBE LIMES
Mgr. Silvia Nováčiková
14.6.2021LIVING DANUBE LIMES UND DIE RöMER IN DER SLOWAKEI Einladung zum Vortrag [PDF, 150 kB]
Zložka dokumentov: LIVING DANUBE LIMES
Mgr. Silvia Nováčiková
13.6.2021Summer school Viminacium 2021 Call for Application [PDF, 563 kB]
Zložka dokumentov: LIVING DANUBE LIMES
Mgr. Silvia Nováčiková
13.6.2021Summer school Viminacium 2021 [PDF, 324 kB]
How to make invisible - visible
Archeological Methodology and Presentation in the Digital era
Zložka dokumentov: LIVING DANUBE LIMES
Mgr. Silvia Nováčiková
31.5.2021Odberateľské faktúry - apríl 2021 [PDF, 106 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2021
Mgr. Silvia Nováčiková
31.5.2021Dodávateľské faktúry - apríl 2021 [PDF, 121 kB]
Zložka dokumentov: Faktúry 2021
Mgr. Silvia Nováčiková
31.5.2021GRENZEN DES RöMISCHEN REICHES DER DONAULIMES - Eröffnung der Ausstellung [PNG, 420 kB]
Zložka dokumentov: LIVING DANUBE LIMES
Mgr. Silvia Nováčiková
27.4.2021Kultúrny súčet [PDF, 801 kB]
V stredu 28. 4. 2021 od 20.30, môžete online sledovať odpočet aktivít mestských kultúrnych organizácií, medzi nimi aj Mestského ústavu ochrany pamiatok.
Zložka dokumentov: Aktuality
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021ISTROPOLIS – Dom odborov
Istropolis bol navrhnutý ako jedinečný komplex sálových, konferenčných, spoločenských priestorov. Jeho súčasťou sú 4 sály, pričom hlavná sála (známa aj ako Veľká sála Istropolisu) je schopná prijať až 1280 návštevníkov. Cieľom autorov projektu, pri komponovaní vnútorných priestorov budovy, bola aj snaha o silný zážitok, o dosiahnutie pocitu jedinečnosti a výnimočnosti u každého návštevníka. V interiéroch boli použité len mimoriadne kvalitné materiály - mramor, leštený kov, drevo. Súčasťou sú aj viaceré hodnotné umelecké diela, ktoré sú intaktnou súčasťou budovy. Majestátnosť a dominancia objektu, posilnená dobovým ideologickým kontextom, je z vonkajšej strany posilnená celoplošným obkladom z kubánskeho mramoru.
Zložka dokumentov: B) Kultúra
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Hlboká cesta [PDF, 871 kB]
Hlboká cesta bola pôvodne súčasťou mestskej colnej línie, ako pokračovanie Šancovej ulice. Pôvodne sa ťahala v línii dnešnej ulice Prokopa Veľkého až k Brnianskej ceste, kde sa nachádzala colnica. V úseku medzi Čapkovou a Havlíčkovou ulicou mala charakter lesného chodníka, zasekaného do skaly a zovretého strmými svahmi. V roku 1870 ju dal mešťanosta Justi na podnet Bratislavského okrášľovacieho spolku rozšíriť do súčasnej podoby, čím umožnil rekreačné využitie novozriadeného Horského parku a tiež urbanizáciu územia okolo kaplnky Panny Márie Snežnej z roku 1824 na Kalvárii.
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Pavlačový dom na Kalinčiakovej ulici [PDF, 500 kB]
Dom tvorí roh ulice, pokračuje v jej línií a vytvára uličný blok. Autor využil efekt zahĺbenia pavlače a vysunutie dvoch schodísk na priečelie do ulice. Zadanie znelo, aby postavil dom s najmenšími a čo najlacnejšími bytmi. Časopis Nová Bratislava ocenil bytový dom pre jeho priaznivé sociálne parametre. Bolo v ňom 61 jednoizbových bytov s plochou 35 m2, 7 dvojizbových bytov s plochou 54 m2 ktoré mali aj kúpeľňu.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Hviezdoslavovo námestie - park [PDF, 286 kB]
Búranie hradieb a mestských brán znamenalo aj zasypanie dosť širokej priekopy, ktorá oboháňala mesto. Na jej mieste medzi Vydrickou a Rybárskou bránou vznikla Promenáda, jedna z najvýznamnejších plôch zelene, ktoré boli založené Bratislavským okrášľovacím spolkom. Tento priestor patril na začiatku 20. storočia k najvýznamnejším a najpopulárnejším v meste.
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Obytný dom Mariánsky dvor [PDF, 236 kB]
Obytný dom Mariánsky dvor, alebo aj Marienhof, staršej generácií je objekt známy aj pod názvom Naše vojsko, postavili v roku 1934 podľa projektu Josefa Nowotného. Budova svojím zaobleným nárožím zaujímavo ukončuje juhovýchodnú časť Heydukovej ulice. V zaoblenej časti boli prevádzky, jednou z nich bol ateliér slovenskej fotografky Ireny Blühovej, absolventky Bauhausu. Hmota domu z prízemného parteru vyrastá do vyšších podlaží, ktoré sa otvárajú do priestoru. Toto riešenie je reakciou na nové požiadavky na zdravé bývanie s dostatočným prísunom svetla a vzduchu.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Café Regina [PDF, 210 kB]
Polyfunkčný dom postavali v roku 1937 podľa projektu Christiana Ludwiga. V dome boli ordinácie lekárov, byty, kaviareň a predajne, v suteréne protiletecký kryt. Zaoblené nárožie je zasklené, nad ním je pomerne jednoduchá funkcionalistická fasáda.
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021bytový dom, obytný dom V. Kohna [PDF, 311 kB]
Na mieste stretnutia Mickiewiczovej ulice a Ul. 29. augusta stojí 4 podlažný bytový dom so skoseným nárožím, ktorý sa od ostatnej zástavby líši tehlovou fasádou vyznačujúcou sa maximálnou jednoduchosťou.
Zložka dokumentov: A) Bytové domy
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Živnostenský dom [PDF, 371 kB]
Dňa 13. 5 1927 vzniklo v Bratislave Družstvo pre stavbu živnostenského domu a prevádzok, ktoré neskôr prijalo meno Živnostenský dom. Cieľom družstva bolo postaviť reprezentačnú budovu s kanceláriami, obchodmi, prevádzkami pre živnostníkov, kaviarňou, sálou, reštauráciou a bytmi. Budova mala byť sídlom živnostenských inštitúcií a Obchodnej a priemyselnej komory. Nie menej dôležitým cieľom výstavby tak veľkej budovy bolo zaobstarať obytné a iné miestnosti pre živnostníkov, „prichodiacich do Bratislavy, kde nedostatok a drahota bytov, dielní a obchodov ich hatila v existenčnom zápase oproti starousadlým remeselníkom.“
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Internát Jura Hronca („Bernolák“) [PDF, 642 kB]
Rozmernú plochu medzi ulicami Bernolákova, Radlinského a Legionárskou od r. 1967 vypĺňa rozsiahly objekt Internátu Juraja Hronca. Ide o súbor viacerých objektov, ide nielen o 2 blokové budovy internátu, ale aj o nižšie objekty, kde sú spoločenské priestory, športové miestnosti a plaváreň. Autorom projektu bol Ľudovít Jendreják, ktorý spolupracoval s F. Končekom I. Skočekom, Ľ. Titlom a G. Tursunovom. Celý súbor objektov spolu s okolitým priestorom je doplnený o viaceré umelecké diela nadčasovej hodnoty. (Rudolf Uher (socha pred vstupom), Alojz Klimo (mozaika vo fontáne) a ďalšie.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Fontána Družba [PDF, 531 kB]
Fontána Družba bola postavená v rokoch 1979-1980. Jej autorom je sochár Juraj Hovorka (1926-2018). Fontána má symbolizovať priateľstvo a mier medzi národmi. Má tvar rozvíjajúceho sa lipového kvetu. Tento kvet váži 12 ton a má priemer 9 metrov. Fontána je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a stojí na nádrži s kaskádami, s priemerom 45 metrov. Fontána Družba má objem až 2-tisíc metrov kubických. Je to jedna z najväčších fontán na Slovensku.
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Strojnícka fakulta STU [PDF, 716 kB]
Architekt Martin Kusý (1916-1989) navrhol v 50.-tych rokoch 20. stor. budovu Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Budova uzavrela z južnej strany Námestie Slobody. Budovu charakterizuje jasná funkčná prevádzka, v hmotách i detailoch čistá, vyvážená architektúra. Celý komplex má 3 , vzájomne prepojené celky. Samotný školský objekt, budova laboratórií a aulu. Aula Maxima s kapacitou vyše 800 miest, je zastrešená škrupinovou konštrukciou, z vnútornej strany je vyzdobená monumentálnou nástropnou maľbou, až 300 m2, od Ladislava Gandla.
Zložka dokumentov: D) Školstvo
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Poštový palác (dnes Ministerstvo dopravy a výstavby SR) [PDF, 588 kB]
Námestie Slobody je jedno z najväčších bratislavských námestí. Od r. 1946-51, jeho severozápadnú stranu určuje rozmerná budova známa ako „Poštový palác“. Budova Ústrednej poštovej správy v Bratislave patrí k najznámejším architektonickým počinom funkcionalistického obdobia. Autorom projektu je architekt Eugen Kramár (1914-1996), ktorý ju realizoval spolu so svojím dlhoročným spolupracovníkom Š. Lukačovičom. Rozmerná hmota objektu, ktorý má 11 nadzemných podlaží je zmäkčená nižšími kubickými hmotami na stranách hlavného objektu. Plocha hlavnej fasády smerom do námestia je zaujímavá „nekonečným“ opakovaním okenných otvorov, tento raster okien je typickým znakom objektu.
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Tržnica [PDF, 452 kB]
Priestor dnešnej križovatky na Trnavskom mýte bol až do 70-tych rokov 20. stor. bratislavským mestským trhoviskom. Po úprave a rozšírení križovatky, došlo k preloženiu trhu na Miletičovu ul. a na mieste pôvodného trhu bola realizovaná budova novej Tržnice. Autorom projektu bol architekt Ivan Matušík (*1930), ktorý ju navrhol v r.1978, v spolupráci P. Čížka a A. Morávkovej, pre zadávateľa Národný výbor mesta Bratislavy. Zámerom bolo realizovať objekt, ktorý bude predstavovať prototyp tržnicového priestoru konca 20. stor. Architekt navrhol progresívny konštrukčný systém, ktorý dal stavbe jedinečný výraz. Transparentnosť stavbe dal celosklenený obvodový plášť. Strojovú a klimatizačnú techniku autor umiestnil do priznaných rozvodných potrubí, ktoré vytvárajú v interiéri i exteriéri špecifickú, netradičnú dekoráciu. Nevhodné úpravy interiéru, ale najmä exteriéru (náter sklenených stien vonkajšieho plášťa), počas fungovania tržnice, devalvujú inak kvalitnú, originálnu architektúru.
Mgr. Silvia Nováčiková
20.4.2021Národné osvetové centrum V -club [PDF, 464 kB]
Legendárny V-club a niekoľko samostatných priestorov s variabilným využitím na prízemí, ako aj veľkorysá výstavná plocha na prvom poschodí, so zázemím, to všetko je objekt Domu kultúry, dnes Národné osvetové centrum. Architekt Miloš Chorvát (*1927) tento objekt navrhol v r.1958, uzavrel ním nárožie na kontakte Nám. SNP a Treskoňovej ul. Časťou objektu (administratívna časť), vhodne výškovo doplnil Bellušove „družstevné domy“, druhú časť znížil a na nároží vytvoril výstavnú sálu v tvare šesťuholníka, presvetlenú pomocou lamiel. Táto originálna architektúra je súčasťou bratislavského centra od r. 1965, pričom nepretržite slúži rôznorodým kultúrnym aktivitám.
Zložka dokumentov: B) Kultúra
Mgr. Silvia Nováčiková
19.4.2021Pallehnerova kolónia [PDF, 409 kB]
V blízkosti bratislavskej Kalvárie sa nachádza zaujímavá kolónia troch dvojdomov známa ako Pallehnerova kolónia. Autorom projektu bol nemecký architekt Franz Michel a domy boli postavené v r. 1942, v období Slovenského štátu. Kolónia je postavená z montovaných drevených domov, aké vyrábala v rokoch Slovenského štátu Spojená drevárska priemyselná a účastinná spoločnosť v Turanoch, ktorá bola pod nemeckou správou. Samotná architektúra domov pripomína typické alpské horské domy – drevené obklady, ostré štíty, strmá sedlová strecha, okná s okenicami, strešné vikiere. Domy sú doplnené o vzrastlú ihličnatú zeleň, čo celkovo potrhuje „horský“ duch kolónie. Aj takouto podobou sa na našom území etablovali prvky nemeckého národného socializmu v období Slovenského štátu.
Zložka dokumentov: C) Iné obytné budovy
Mgr. Silvia Nováčiková
19.4.2021Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov [PDF, 439 kB]
V areáli cintorína na Detvianskej ulici v Rači bol v r.1936 postavený nový rím.-kat. kostol. Autorom projektu je račiansky rodák, architekt František Krížik, kostol navrhol v duchu, v tejto dobe veľmi obľúbeného, funkcionalizmu. Kostol má železobetónový skelet, čo sa týka vonkajšieho výzoru, ako aj vnútornej dispozície, všetky znaky prostej funkcionalistickej moderny. Dispozícia kostola je trojloďová pseudobazilika s rovným uzáverom. Je plochostropá so štvorcovými rozmernými kazetami. Presvetlenie kostola je riešené formou združených, rastrovaných okien v hornej okennej stene. Hranolová veža kostola je zakončená vzdušnou zvonicou. Kostol je pekným príkladom funkcionalistickej architektúry, pôvodne, v obci pri Bratislave.
Zložka dokumentov: A) Cirkevné stavby a areály
Mgr. Silvia Nováčiková

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1891 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 76  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.