Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > O nás

 

Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava

 
V roku 1968 vznikla Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody ako jediná pamiatková organizácia v správe mesta na celom území Slovenska. V roku 1992 bola transformovaná na Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP), ktorý v súčasnosti zabezpečuje:

  • odbornú pomoc, evidenciu, spracovanie informácií, podkladov a podnetov v oblasti ochrany pamiatok, pamiatkovej rezervácie a pamiatkových zón,
  • poznávanie, ochranu a prezentáciu kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy,
  • prípravu analýz výskumov, expertíz, regulatív hlavného mesta,
  • spracovanie a posudzovanie príslušných odborných podkladov k tvorbe územného plánu hlavného mesta vo všetkých jeho stupňoch, predovšetkým však kultúrno-historickú topografiu územia v jeho archeologických, urbanisticko-architektonických, umelecko-historických a etnografických súvislostiach,
  • kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti bádania, poznávania a obnovy pamiatok, ochrany kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy formou publikácií, článkov, výstav, prednášok a besied s občanmi a s odbornou verejnosťou.
  • MÚOP je jednou z kľúčových organizácií, ktorá odborne dozerá na rekonštrukciu pamiatok v Bratislave. Na rekonštrukciách sa zúčastňuje od ich samého začiatku, keď na požiadanie investorov vypracováva odborné podklady na prípravu obnovy pamiatok v pamiatkových zónach a na územiach pamiatkového záujmu.

 
 

Odkazy


 
Telefón:
pevná linka: +421-2-544 338 51
WWW:
oficiálny: http://muop.bratislava.sk/
E-mail:
oficiálny: muop@bratislava.sk
Návštevná doba:
Pondelok: 12:00 - 15:00 (Dokumentácia – návštevné hodiny pre bádateľov)
Streda: 9:00 - 12:00 (Dokumentácia – návštevné hodiny pre bádateľov)
Štvrtok: 10:00 - 12:00 (Dokumentácia – návštevné hodiny pre bádateľov)
Adresa:
Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava
Uršulínska 9
811 01 Bratislava

 
 
Kontakty
Radené vzostupne Meno, PriezviskoTelefónE-mailKontakty
Mgr. Silvia Droppová, oddel. dokumentácie, tel. 02/54433851, kl. 46  
Jana Gillanyiová
ekonómka, tel. 02/54433851, kl. 33
pevná linka: +421 254 433 851 
PhDr. Jana Hamšíková, etnografka, odborný pracovník, tel. 02/54433851, kl. 43 oficiálny: jana.hamsa@gmail.com
Mgr. Jozef Kováč, archeológ, tel. 02/54433851 kl. 38  
PhDr. Branislav Lesák, vedúci archeologického oddelenie, tel. 02/54433851, kl. 42  
PhDr. Margaréta Musilová, archeologička, tel. 02/54433851, kl. 43  
Dana Požgayová
sekretariát, spojovateľka
pevná linka: +421 254 433 851 
Mgr. Branislav Resutík , archeológ, tel. 02/54433851 kl. 42  
PhDr. Petra Šimončičová - Koóšová PhD., archeologička,, tel. 02/54433851 kl. 38  
PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ, historik umenia, tel. 02/544338  
PhDr. Zuzana Zvarová, zástupca riaditeľa, tel. 02/54433851, kl. 46  

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »

 

Kontext

Umiestnenie: Organizačné zložky > Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

web & design , redakčný systém