Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Zápis do zoznamu UNESCO prináša prestíž aj povinnosti

UNESCO 44. rokovanie
Zápis rímskych pamiatok Kelemantia a Gerulata do prestížneho zoznamu svetového dedičstva UNESCO otvoril aj otázku zlepšenia ochrany a prezentácie pamiatky. Samotný zápis neznamená len prestíž, ale aj povinnosti, vyššiu mieru zodpovednosti za ochranu pamiatok a ich sprístupnenie širokému okruhu návštevníkov.
 

 
 

Nitriansky samosprávny kraj, Podunajské múzeum v Komárne a Obec Iža  pri príležitosti zápisu rímskeho kastela Kelemenatia v Iži do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO urobili k inovatívnemu prezentovaniu pamiatky prvý krok a slávnostne vztýčili zástavu UNESCO.


IZA_UNESCO

V súčasnosti je areál rímskeho kastela upravený do podoby múzea v prírode. Pamiatkovo je chránený od roku 1957 a v roku 1990 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Po zápise bude potrebné adekvátne upraviť prístup k „svetovej“ pamiatke. Aktuálne sa preto v Iži začína dopĺňať murivo severnej brány. Ide však o dlhodobejšiu aktivitu a archeológovia predpokladajú, že doplniť zvyšky murív severnej brány sa podarí zrejme až v budúcom roku. 

V zálohe je podľa archeológa J. Rajtára aj niekoľko menších projektov, ktoré by pamiatku priblížili verejnosti. Viaceré z nich sú realizovateľné v pomerne krátkom čase. Ako uviedol Ján Rajtár, po zápise do Zoznamu bude nevyhnutné aktualizovať aj základné dokumenty a prepracovať stratégiu ochrany pamiatky a jej zachovania pre budúce generácie.

Slovenská republika každých 6 rokov zasiela tzv. „Periodické správy o stave zachovania lokalít svetového dedičstva“ do Centra svetového dedičstva v Paríži. Cieľom  monitoringu pamiatok zapísaných v Zozname je  sledovanie  zachovania  jedinečnej  svetovej  hodnoty  lokalít svetového  kultúrneho  dedičstva, ale najmä identifikácia  potenciálnych  ohrození a hľadanie  nástrojov  na  okamžité  riešenie  prípadných problémov tak,  aby  hodnoty  ostali zachované. 

Každý  štát,  ktorý  prijal  dohovor  sa  totiž zaväzuje,  že  musí  zabezpečiť identifikáciu, ochranu, obnovu, prezentáciu  a odovzdať prírodné a  kultúrne dedičstvo budúcim  generáciám (článok 1 a 2 dohovoru).


 
Kontakt: MÚOP ADMIN
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.9.2021 / 26.9.2021

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Aktuality
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.