Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

Obnova pamiatky alebo nehnuteľnosti v ochrannom pásme

Kozia_brana_dvere
Rekonštrukcie na vlastnú päsť sa vlastníkom nehnuteľností nemusia vyplatiť. Ak sa totiž ich výsledok výrazne odlišuje od pôvodného vzhľadu budovy v pamiatkovo chránenom území, nastáva problém. Často naň upozorňujú bežní občania, ktorým udrie do očí, že budova v chránenom území vyzerá inak, akosi nepatrične.
 

 
 

Na Mestskom ústave ochrany pamiatok v Bratislave máme s podobnými podnetmi bohaté skúsenosti. Vážime si každého aktívneho pozorovateľa, ktorý nás na podobné „prerábky“ upozorní a vec postupujeme príslušnému Krajskému pamiatkovému ústavu. Radi by sme však podobným situáciám predchádzali.

 Kozia_brana_dvere

Prečo je dôležité obrátiť sa pred rekonštrukciou na KPÚ?

V prvom rade ide o zákonnú povinnosť vlastníka. Možno sa vám to zdá ako prehnaná byrokracia, v skutočnosti je tento postup logicky zdôvodniteľný a jeho dodržiavanie je nevyhnutné pre zachovanie „genia loci“ historického centra Bratislavy. Všetko, čo vypovedá o vývoji a histórii nehnuteľnosti, či miesta, do ktorého je situovaná, by malo aj po rekonštrukcii ostať zachované.

Fasáda, okná a dvere budov upútajú na prvý pohľad a vytvárajú celkový vzhľad ulice. Práve preto sa pamiatkari tak starajú o ich vzhľad.

 

Ako na to?

Pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť žiadosť o rozhodnutie k zámeru obnovy. Predloženie zámeru má za cieľ vylúčiť prípravu takej obnovy, ktorá je nezlučiteľná s ochranou pamiatkových hodnôt.

Vlastník je povinný vyžiadať si rozhodnutie KPÚ k úprave nehnuteľnosti aj keď táto nie je kultúrnou pamiatkou, ale sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, v pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme pamiatkového územia alebo kultúrnej pamiatky. K žiadosti o rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme vlastník prikladá aj zámer úpravy nehnuteľnosti.

Presný postup pri obnove pamiatky alebo nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme, nájdete na webovom sídle Pamiatkového úradu: http://www.pamiatky.sk/content/data/File/Vademecum_2017.pdf.

 
Kontakt: MÚOP ADMIN
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 12.8.2021 / 12.8.2021

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Aktuality
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.