Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka

 

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM BRATISLAVSKÉHO HRADU

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM BRATISLAVSKÉHO HRADU
Archeologický výskum Bratislavského hradu bol vyvolaný komplexnou pamiatkovou obnovou hradného areálu. Výskum sa začal v roku 2008 v niektorých dôležitých bodoch hradného paláca, kde sa v zmysle projektu určili väčšie zásahy a zmeny. Boli to: renesančný prejazd, vstup do severného suterénu, celý východný suterén a loptovňa pri severnej fasáde paláca.
Výskum tu zdokumentoval všetky dostupné nálezové situácie a pomohol definovať pamiatkové hodnoty nájdených prvkov, čím vytvoril podklad pre metodické usmernenie obnovy.
 

 
 

Začiatkom roka 2009 sa archeologický výskum rozšíril do väčších plošných rozmerov. V rámci hradného paláca sa začal systematický výskum takmer celého nádvoria (vedúci výskumu PhDr. Lesák). Začalo sa kopať aj na severnej terase hradného areálu – v polohe zimnej jazdiarne (vedúca výskumu PhDr. Musilová). Tiež sa začal archeologický výskum bývalej barokovej záhrady na severnej terase, ktorá svojou rozlohou predčí všetky ostatné lokality v hradnom areáli (vedúci výskumu Mgr. Resutík). Výskum severnej záhrady pokračuje aj v roku 2010.    

 

Hlavným prínosom archeologického výskumu sú nálezy murovaných architektúr na opevnenej akropole. Potvrdilo sa očakávanie, že v 1.storočí pred Kristom sa tu rozprestieralo jadro rozsiahleho keltského oppida. Kelti však nezvykli používať pre svoje potreby murované stavby – o to väčšie bolo prekvapenie, keď sa na niekoľkých miestach hradného vrchu našli zvyšky takýchto architektúr, niektoré z nich v prekvapujúco dobrom stave. Sú to všetko objekty vybudované rímskou technológiou, s kvalitne vypracovanými dlažbami a omietkami. Tieto nálezy naznačujú, že v určitom období tesne pred zmenou letopočtov tu žilo v symbióze keltské a rímske etnikum. Datovanie spomenutých architektúr je podporené nálezmi zlatých a strieborných keltských mincí, ako aj keramickým materiálom.

 

Robiť z uvedených faktov exaktné uzávery je teraz predčasné, nakoľko výskumy ešte pokračujú a očakávajú sa ďalšie nové nálezy. Už teraz je však možné povedať, že význam nájdeného osídlenia hradného vrchu pre dejiny mesta je obrovský. Znamená to, že odteraz bude možné legitímne hovoriť o starovekej Bratislave, či už keltskej alebo rímskej, ktorá bola v určitom období dôležitým bodom na mape antickej Európy.

 
Kontakt: PhDr. Ivo Štassel
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 5.3.2010 / 5.3.2010

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > OZNAMY
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.