Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave - vedecká inštitúcia


Vyhľadávanie


Cesta: Titulka > Archeologický výskum

 

Kaplnka sv. Jakuba

Kaplnka sv. Jakuba
Kaplnka sv. Jakuba na námestí SNP bola odkrytá v rokoch 1994-1996 v rámci archeologického výskumu, ktorý vykonal Mestský ústav ochrany pamiatok Výskum priniesol nové poznatky o histórii mesta, odkryl 4 podoby jednej stavby: predrománsku rotundu, románsku kostnicu, gotickú kaplnku s kostnicou a kaplnku sv. Jakuba.
Kaplnka sa nachádzala na cintoríne, ktorý sa rozprestieral v priestore medzi Starou tržnicou a Manderlákom. Vedľa kaplnky bol situovaný kostol sv. Vavrinca, ktorý bol farským chrámom predmestia v oblasti Dunajskej a Špitálskej ulice.
 

 
 
Prvá sakrálna stavba – kamenná rotunda – bola nájdená v hĺbke 3,5 až 4m, čo bola vtedajšia úroveň terénu. Predpokladá sa, že vznikla okolo roku 1100 a mala na východnej strane pristavanú apsidu.

 

Po zbúraní rotundy postavili na jej mieste románsku kostnicu kruhového pôdorysu s polkruhovou apsidou. Slúžila na ukladanie kostí zo zrušených hrobov. Pri výskume sa našla v rotunde minca - viedenský fenig, ktorá datuje výstavbu kostnice na  začiatok 13. storočia.

 

Začiatkom 15. storočia zbúrali nadzemnú časť kostnice a postavili nad ňou obdĺžnikovú kaplnku v gotickom štýle. V podzemnej časti kaplnky ostala zachovaná kruhová kostnica. Keďže stavba mala vážne statické poruchy, bola onedlho po svojom vzniku prestavaná do podoby, v akej ju poznáme (torzovite) v súčasnosti.

 

Kostol sv. Vavrinca stál severne od kaplnky a dnes je jeho pôdorys vyznačený v zámkovej dlažbe tmavými pásmi. Kostol aj kaplnka, situované v tesnej blízkosti mestských hradieb, boli v roku 1529 v rámci protitureckých opatrení zbúrané. Cintorín ostal naďalej funkčný až do roku 1747.

 
Kontakt: PhDr. Branislav Lesák
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 17.7.2007 / 17.7.2007

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.